Οικολογικά

Για να βλέπουμε και πόσο έχει μειωθεί ο πάγος της αρκτικής στην πράξη.
Άνοίγει σιγά σιγά το βόριο πέρασμα από Ατλαντικό σε Ειρηνικό.Πιστεύω η γενιά μου και μικρότερες θα ζήσει μεγάλες παγκόσμιες αλλαγές.

2 σχόλια: