Δημόσιοι Υπάλληλοι

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων υπαλλήλων υπηρετεί στην Αθήνα ενώ στην καλύτερη περίπτωση μόνο τρεις στους δέκα είναι πτυχιούχοι. Στην χειρότερη περίπτωση, που εντοπίζεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αντιστοιχεί μόλις ένας πτυχιούχος ανά δέκα υπαλλήλους.
Σύμφωνα με επίσημη απογραφή του υπουργείου Εσωτερικών στις 31 Δεκεμβρίου 2006, οι δημόσιοι υπάλληλοι ανέρχονται στους 375.004. Από αυτούς, 91.706 υπηρετούν στα υπουργεία, 117.148 σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 78.264 σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και 87.886 στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σχετικά με τους υπαλλήλους στα υπουργεία, το 25.1% από αυτούς υπηρετεί στο υπουργείο Οικονομικών. Δεύτερο έρχεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 14.9% και ακολουθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης με 13.1%.
Ακόμα, το 53% των υπαλλήλων υπουργείων υπηρετεί στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται μόνο το 6.9% ενώ ακολουθεί ο νομός Λάρισας και ο νομός Αχαΐας με ποσοστό περίπου 3%. Μάλιστα, τέσσερα υπουργεία δεν έχουν ούτε έναν υπάλληλο εκτός Αττικής. Πρόκειται για το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και οι Γραμματείες Δημόσιας Διοίκησης, Εμπορίου και Τουρισμού.
Όσο αφορά στην εκπαίδευση των δημόσιων υπαλλήλων, μόνο τρεις στους δέκα εργαζόμενους στα υπουργεία διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημίου (31.5%). Στους ΟΤΑ η αναλογία είναι δύο στους δέκα (18.7%) ενώ στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου μόνο ένας στους δέκα (11.5%). Στους εργαζόμενους σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου το ποσοστό των πτυχιούχων πανεπιστημίου είναι 14.3%.
Από τους υπαλλήλους υπουργείων το 49% έχει απολυτήριο Λυκείου. Στα ΝΠΔΔ το ποσοστό είναι 47.1%, στους ΟΤΑ 47.9% και ΝΠΙΔ 60.3%. Επίσης, υψηλό είναι και το ποσοστό αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης: 16.9% στα ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, 23.9% στους ΟΤΑ και 9.7% στα υπουργεία.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι στις υπηρεσίες είναι μόνιμοι. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ποσοστό 98.3% μόνιμους, το υπουργείο Δικαιοσύνης 98.6% και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 95.9%. Αντίθετα, υπουργεία με υψηλό ποσοστό υπαλλήλων αορίστου χρόνου είναι το υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ (31.1%), το υπουργείο Τουρισμού (37.5%), το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και το υπουργείο Εσωτερικών (20%) καθώς και το υπουργείο Πολιτισμού (18.9%).

Πηγή

375.000!! Ουαουα έτσι. Απορώ αν μέσα σε αυτούς ειναι τα σώματα ασφαλείας, οι γιατροί. Αν μέσα σε όλα προσθέσεις και όλους τους κρατικούς συμφερόντων υπαλλήλους που καλούνται να κάνουν την δουλειά όλων των παραπάνω αχρηστων, δεν χρειάζεται και πολύ για να φανταστεί κανείς τι γίνεται.

Απογοήτευση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου